Obagöl Mevkii. Mesut Caddesi. 07640 Oba / Alanya / Antalya +90 242 514 06 04

Felsefemiz

  1. Koşulsuz misafir memnuniyeti oluşturmak
  2. Tüm dünya kültürlerinin kabul edeceği, güveneceği bir kurum kültürü yaratmak.
  3. Ürün ve hizmetleri aksaklık çıktıktan sonra düzeltmek yerine aksaklık çıkmadan önce gerekli tedbirleri alarak, aksaklıkları yok etmek.
  4. Ürün ve hizmetlerin sürekli gözden geçirilerek, sektördeki ve teknolojideki gelişmelere ayak uydurmasını sağlamak,
  5. Sunulan ürün-hizmetin, misafir neznindeki değerini yapılan sürekli anketlerle ölçmek ve müşteri istek ve talepleri yönünde ürün ve hizmetlerde değişiklik yapmak,
  6. Kaliteli hizmette insan faktörünün önemini göz önüne alarak personelini eğitmek,
  7. Tüm yiyecek içecek üretim birimlerinde uluslararası kabul görmüş hijyen ve sanitasyon standartlarında üretim ve sunum yapmaya özen göstermek.
  8. Ürün ve hizmet niteliklerini, müşteri istek- beklentilerine ve ihtiyaçlarına uyum sağlayacak şekilde iyileştirmek.
  9. İlk ve her seferinde doğru hizmet için ISO 9001 standardını oluşturmak
  10. Tasarruf tedbirlerine uyarak çevreye duyarlı olmak. 14001 çevre yönetim sistemi standartları uygulamak, Çevre korunması ve sağlığına saygılı davranmak.