Obagöl Mevkii. Mesut Caddesi. 07640 Oba / Alanya / Antalya +90 242 212 01 52