Obagöl Mevkii. Mesut Caddesi. 07640 Oba / Alanya / Antalya +90 242 514 06 04