Obagöl Mevkii. Mesut Caddesi. 07640 Oba / Alanya / Antalya +90 242 528 68 77